Dopyt na znalecký posudok – ako postupovať

Znalecký posudok

Vypracovanie posudku

Ak potrebujete znalecký posudokkontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky a my sa vám obratom zašleme ponuku našich služieb pripravenú špeciálne pre vás. Znalecký posudok vyhotovíme v lehote 4 až 15 pracovných dní od dodania všetkých požadovaných podkladov. Konkrétna lehota potrebná na vypracovanie znaleckého posudku závisí predovšetkým od predmetu ohodnotenia. Pre prípravu ponuky potrebujeme niekoľko základných informácií:

Čo je účelom ohodnotenia v znaleckom posudku ?

Účel ohodnotenia je vlastne dôvod, prečo potrebujete mať vypracovaný znalecký posudok. V prípade požiadavky na vypracovanie znaleckého posudku nás, prosím, informujte o účele ohodnotenia.

Niektoré účely vyplývajú z požiadaviek daných zákonom (napríklad prevody majetku medzi spriaznenými osobami, nepeňažné vklady do základného imania a pod.) V niektorých prípadoch vyžaduje ohodnotenie majetku znaleckým posudkom obchodný partner, alebo banka – ide napríklad o stanovenie hodnoty predmetu záložného práva (pri pôžičkách, hypotékach a pod.). Iné účely sú spojené s internými potrebami klienta – môže ísť o vyrovnanie sa medzi spoločníkmi v obchodnej spoločnosti, interný majetkový audit. Kvalitne vypracovaný znalecký posudok môže byť veľmi dobrou podporou pri rokovaniach pri predaji alebo kúpe majetku, či už ide o nehnuteľnosti, obchodné podiely alebo celé podniky.

Čo je predmetom ohodnotenia?

Znalecký posudok

Potrebujete znalecký posudok ?

Znalecký posudok cena

Ako získať znalecký posudok.

Predmetom ohodnotenia je majetok, ktorého hodnota sa má znaleckým posudkom určiť. Ak potrebujete znalecký posudok, informujte nás, prosíme, o základných charakteristikách predmetu ohodnotenia. Najčastejšími požadovanými charakteteristikami, ktoré budeme potrebovať sú : o aký majetok ide, kde sa nachádza, aký je jeho rozsah a ďalšie podobné.

V praxi môže byť predmetom ohodnotenia takmer hociaký majetok hmotného alebo nehmotného charakteru. Typickými predmetmi ohodnotenia sú podiely v obchodných spoločnostiach, akcie, podniky, časti podnikov, pozemky, stavby, priemyselné areály, stroje, autá, ochranné známky, patenty…

S kým môžeme komunikovať?

Je praktické, ak máme kontakt na osobu, ktorá nám môže v prípade potreby poskytnúť doplňujúce informácie, či už o účele ohodnotenia (často ide o právneho zástupcu klienta), alebo o predmete ohodnotenia (väčšinou pracovníci ekonomického oddelenia, oddelenia správy majetku a podobne).

Ako rýchlo potrebujete znalecký posudok?

Aký termín odovzdania znaleckého posudku požadujete, aby náš výstup zapadol do harmonogramu vašej transakcie. Podľa tejto informácie vieme nastaviť naše interné procesy, aby sme čo možno najlepšie splnili vaše požiadavky.

Ak máte záujem o vypracovanie ponuky na vypracovanie znaleckého posudku, kontaktujte nás na našej mailovej adrese znalecka@znalecka.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 656 043.