Kontakt

Obchodné meno: ZNALECKÁ A PORADENSKÁ KANCELÁRIA  spol. s r.o.
Sídlo: Sládkovičova 23, 974 05 Banská Bystrica
e-mail: znalecka@znalecka.sk
Mobil: +421 905 364 663
IČO: 31 560 091
DIČ: 2020 452 192

Pobočka Košice

Mapa – sídlo Banská Bystrica