Ohodnocovanie podnikov

V rámci tejto činnosti vykonávame znalecké stanovenie hodnoty:

  • podnikov,
  • častí podnikov,
  • obchodných podielov – vo všetkých typoch slovenských i zahraničných obchodných spoločností (a.s., s.r.o., k.s….),
  • cenných papierov – obchodovaných i neobchodovaných akcií slovenských i zahraničných spoločností.

V prípade záujmu o stanovenie hodnoty podniku alebo časti podniku formou znaleckého posudku nás neváhajte kontaktovať spolu s uvedením základných informácií o spoločnosti (posledná dostupná súvaha a výkaz ziskov a strát a stručný popis činnosti) a účelu ohodnotenia a my vám veľmi radi pripravíme ponuku šitú na mieru.

Stručný návod ako postupovať nájdete tu.

Účely ohodnotenia
  • ohodnocovanie pre účely kúpy / predaja spoločnosti alebo obchodného podielu medzi nezávislými subjektmi,
  • prevody medzi personálne alebo ekonomicky prepojenými osobami (podľa § 59a Obchodného zákonníka),
  • nepeňažné vklady do základného imania obchodných spoločností (podľa ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka),
  • preukázanie hodnoty vlastného imania pri zmenách právnej formy,
  • spracovanie znaleckej správy o preskúmaní projektu zlúčenia alebo splynutia.