Ohodnocovanie nehnuteľností

Naša znalecká organizácia má dlhoročné skúsenosti s ohodnocovaním rôznych typov nehnuteľností:

 • priemyselné areály,
 • nákupné centrá,
 • obytné domy a byty,
 • logistické objekty,
 • kancelárske budovy,
 • špecifické nehnuteľnosti (inžinerske siete, dopravné stavby, solárne elektrárne, športové areály…)
 • pozemky (stavebné pozemky, poľnohospodárska pôda).

Okrem nehnuteľností ohodnocujeme aj súvisiace aktíva:

 • projektovú dokumentáciu, stavebné povolenia a pod.,
 • investičné zámery,
 • vecné bremená súvisiace s nehnuteľnosťami.

Výhodná poloha v strede Slovenska, pobočka v Košiciach a sieť spolupracujúcich znalcov nám umožňujú flexibilne a efektívne ohodnocovať nehnuteľnosti na celom území Slovenska.

V prípade záujmu o stanovenie hodnoty nás neváhajte kontaktovať spolu s uvedením základných informácií o predmete a účele ohodnotenia a my vám veľmi radi pripravíme ponuku šitú na mieru.

Stručný návod ako postupovať nájdete tu.

Účely ohodnotenia:
 • rôzne komerčné účely – predaj alebo kúpa nehnuteľnosti,
 • stanovenia všeobecnej hodnoty predmetu záložného práva,
 • úverové konania v bankových ústavoch,
 • nepeňažné vklady do základného imania obchodných spoločností (podľa ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka),
 • prevody medzi personálne alebo ekonomicky prepojenými osobami (podľa § 59a Obchodného zákonníka),
 • transfer pricing – trhová hodnota, obvyklé nájomné spojené s užívaním nehnuteľností.