Ľudia

Ohodnocovanie nehnuteľností

Ing. Peter Makóni
konateľ
Mobil: +421 905 656 043
e-mail: makoni@znalecka.sk

Ohodnocovanie strojov, prístrojov a zariadení

Ing. Michal Tkáč
konateľ
Mobil: +421 905 696 471
e-mail: tkac@znalecka.sk

Ohodnocovanie spoločností, ekonomické poradenstvo, duševné vlastníctvo

Ing. Adam Heško
konateľ
Mobil: +421 905 364 663
e-mail: hesko@znalecka.sk