Ohodnocovanie hmotného majetku

V rámci našej činnosti poskytujeme služby ohodnocovania všetkých kategórií dlhodobého i krátkodobého majetku.

Ohodnocovanie dlhodobého majetku:

 • stroje, prístroje a zariadenia,
 • motorové vozidlá,
 • výrobné linky,
 • meracie prístroje,
 • výpočtová a kancelárska technika,
 • vybavenie kancelárií, ubytovacích zariadení…

Ohodnocovanie obežného majetku:

 • tovar,
 • materiál,
 • výrobky,
 • krátkodobé i dlhodobé pohľadávky.

Okrem vyššie uvedených zložiek majetku poskytujeme aj znalecké posudky na finančný majetok, nehnuteľnosti a nehmotný majetok.

V prípade záujmu o stanovenie hodnoty hmotného majetku nás neváhajte kontaktovať spolu s uvedením základných informácií o predmete a účele ohodnotenia a my vám veľmi radi pripravíme ponuku šitú na mieru.

Stručný návod ako postupovať nájdete tu.

Účely ohodnotenia
 • ohodnocovanie pre účely kúpy / predaja majetku medzi nezávislými subjektmi,
 • prevody medzi personálne alebo ekonomicky prepojenými osobami (podľa § 59a Obchodného zákonníka),
 • nepeňažné vklady do základného imania obchodných spoločností (podľa ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka),
 • preceňovanie majetku na reálnu hodnotu v rámci podnikových kombinácii (zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa podniku alebo jeho časti, vklad podniku alebo jeho časti) vyplývajúce s účtovných predpisov,
 • ohodnocovanie pre interné účely zadávateľa (majetkové audity).