Ekonomické poradenstvo

Okrem znaleckej činnosti ponúkame aj služby v konzultačnej a poradenskej oblasti. Pre našich klientov poskytujeme nasledujúce služby:

  • príprava podnikateľských zámerov a finančných plánov, prípadne ich konzultácia,
  • ekonomicko-finančné analýzy a rozbor hospodárenia podnikov,
  • odvetvové analýzy (zmapovanie minulého vývoja a budúceho potenciálu),
  • stanovenie hodnoty spoločnosti na základe finančného plánu pre účely kúpy alebo predaja spoločnosti,
  • prezentácia ocenenia spoločnosti potenciálnym investorom.