Pobočka Košice

Adresa: Považská 8, 040 11 Košice
e-mail: tkac@znalecka.sk
Mobil: +421 905 696 471
Mapa – pobočka Košice