Ľudia

Ohodnocovanie nehnuteľností

Ing. Peter Makóni
konateľ
Mobil: +421 905 656 043
e-mail: makoni@znalecka.sk

Ohodnocovanie strojov, prístrojov a zariadení

Ing. Michal Tkáč
konateľ
Mobil: +421 905 696 471
e-mail: tkac@znalecka.sk

Ohodnocovanie spoločností, ekonomické poradenstvo, duševné vlastníctvo

Mgr. Tomáš Bielický
konzultant
Mobil: +421 907 579 567
e-mail: bielicky@znalecka.sk